Βιοχημικό

Image

Tο Βιοχημικό Τμήμα του εργαστηρίου VERGILAB εκτελεί όλες τις βιοχημικές εξετάσεις με τη βοήθεια σύγχρονων,
πλήρως αυτοματοποιημένων βιοχημικών αναλυτών τελευταίας τεχνολογίας
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβάνουν:

· Χρωματομετρικές αντιδράσεις

· Ενζυμικές – κινητικές αντιδράσεις

· Αντιδράσεις Θολοσημετρίας

· Αντιδράσεις ELISA

· Αντιδράσεις με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια

Πραγματοποιείται έλεγχος:

Του μεταβολισμού των υδατανθράκων:

· Σάκχαρο

· Καμπύλη σακχάρου

· Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Της λειτουργίας του παγκρέατος:

· Αμυλάση ορού

· Αμυλάση ούρων

Της ηπατικής λειτουργίας και των χοληφόρων:

· Ολικά λευκώματα – αλβουμίνη

· Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT)

· γgt, ALP

· Χολερυθρίνη

· Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων

 

Του μεταβολισμού των λιπιδίων:

· Χοληστερίνη

· Τριγλυκερίδια

· HDL, LDL

· Ολικά λιπίδια

· APO – A

· APO – B

· Lp (α)

· Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών

Της ηπατικής λειτουργίας:

· Ουρία

· Κρεατινίνη

· Κυστατίνη – C

· Μικρολευκωματίνη ούρων 24ώρου

Της καρδιακής λειτουργίας:

· CPK, CK – MB

· LDH

· Τροπονίνη

Των ηλεκτρολυτών:

· Κ+ (Κάλιο)/ Na+ (Νάτριο)

· Cl- (Χλώριο)/ Ca+ (Ασβέστιο)

· P (Φώσφορος)

· Mg (Μαγνήσιο)

Του μεταβολισμού του σιδήρου:

· Fe

· Φερριτίνη

· Τρανσφερρίνη

· TIBC

Tο Βιοχημικό Τμήμα του εργαστηρίου VERGILAB εκτελεί όλες τις βιοχημικές εξετάσεις με τη βοήθεια σύγχρονων,
πλήρως αυτοματοποιημένων βιοχημικών αναλυτών τελευταίας τεχνολογίας
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβάνουν:

· Χρωματομετρικές αντιδράσεις

· Ενζυμικές – κινητικές αντιδράσεις

· Αντιδράσεις Θολοσημετρίας

· Αντιδράσεις ELISA

· Αντιδράσεις με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια

Πραγματοποιείται έλεγχος:

Του μεταβολισμού των υδατανθράκων:

· Σάκχαρο

· Καμπύλη σακχάρου

· Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Της λειτουργίας του παγκρέατος:

· Αμυλάση ορού

· Αμυλάση ούρων


Της ηπατικής λειτουργίας και των χοληφόρων:

· Ολικά λευκώματα – αλβουμίνη

· Τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT)

· γgt, ALP

· Χολερυθρίνη

· Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων


Του μεταβολισμού των λιπιδίων:

· Χοληστερίνη

· Τριγλυκερίδια

· HDL, LDL

· Ολικά λιπίδια

· APO – A

· APO – B

· Lp (α)

· Ηλεκτροφόρηση λιποπρωτεϊνών


Της ηπατικής λειτουργίας:

· Ουρία

· Κρεατινίνη

· Κυστατίνη – C

· Μικρολευκωματίνη ούρων 24ώρου

Της καρδιακής λειτουργίας:

· CPK, CK – MB

· LDH

· Τροπονίνη


Των ηλεκτρολυτών:

· Κ+ (Κάλιο)/ Na+ (Νάτριο)

· Cl- (Χλώριο)/ Ca+ (Ασβέστιο)

· P (Φώσφορος)

· Mg (Μαγνήσιο)


Του μεταβολισμού του σιδήρου:

· Fe

· Φερριτίνη

· Τρανσφερρίνη

· TIBC

On line ενημέρωση - ραντεβού

Συμπληρώστε την φόρμα on line ενημέρωσης-ραντεβού, για μια ενημέρωση απο την ιατρό σχετικά με τις εξετάσεις σας

Επικοινωνία

Λ. Ειρήνης 21, Πεύκη

Τηλ.: 211 4034616

Κιν.:  694 4372064

Emailvergilab@gmail.com

Image
Ενημερωθείτε για τα οικονομικά πακέτα εξετάσεων!