Παιδιατρικό Check Up

Γενική αίματος

Γενική ούρων

Σάκχαρο

Ουρία

Κρεατινίνη

Ουρικό οξύ

Χοληστερόλη

TSH

Βιταμίνη D3

Τριγλυκερίδια

HDL

LDL

Αλκαλική Φωσφατάση

SGOT

SGPT

Anti-HBs ( αντισώματα ηπατίτιδας Β)

Σίδηρος

Ασβέστιο

Φερριτίνη

Επικοινωνία

Λ. Ειρήνης 21, Πεύκη

Τηλ.: 211 4034616

Κιν.:  694 4372064

Emailvergilab@gmail.com

Image
Ενημερωθείτε για τα οικονομικά πακέτα εξετάσεων!