Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

HIV αντισώματα (AIDS)

Αντιγόνο ηπατίτιδας- ΗBsAg

Αντισώματα ηπατίτιδας C - Anti-HCV

VDRL (σύφιλη)

Τιμή: 35€

Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού
Απλή

Αερόβια

Αναερόβια

Μύκητες

Τριχομονάδες

Γονόκοκκος

Τιμή: 15€

Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού
Πλήρης

Αερόβια

Αναερόβια

Μύκητες

Τριχομονάδες

Ουρεόπλασμα

Γονόκοκκος

Μυκόπλασμα

Χλαμύδια

Έλεγχος Αναιμίας

Γενική αίματος

Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)

Σίδηρος

Φερριτίνη

TIBC (Σιδηροδεσμευτική ικανότητα ορού)

Βιταμίνη Β12

Φυλλικό οξύ

Έλεγχος Διαβήτη

Σάκχαρο

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Ινσουλίνη

Τιμή: 15€

Έλεγχος Λιπαιδιμικού Προφίλ

Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια

HDL

LDL

Αθηρωματικός δείκτης

Τιμή: 15€

Έλεγχος Θυρεοειδούς Αδένα Απλός

Θυρεοτροπίνη - TSH

Τριιωδοθυρονίνη - T3

Θυροξίνη - T4

Τιμή: 15€

Έλεγχος Θυρεοειδούς Αδένα Πλήρης

Θυρεοτροπίνη - TSH

Τριιωδοθυρονίνη - T3

Θυροξίνη - T4

Aντιμικροσωμιακά Aντισώματα - Anti-TPO

Αντιθυρεοσφαιρινικά Αντισώματα - Anti-TG

Βασικό Check Up
(για 'Ανδρες και Γυναίκες)

Γενική αίματος

Γενική ούρων

Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)

Σάκχαρο

Ουρία

Κρεατινίνη

Ουρικό οξύ

Χοληστερίνη

Τριγλυκερίδια

HDL

LDL

SGOT

SGPT

γGT

Σίδηρος

Καλλιέργεια Ουρηθρικού Εκκρίματος (σε άνδρα και γυναίκα)

Αερόβια

Αναερόβια

Μύκητες

Τριχομονάδες

Γονόκοκκος

Ουρεόπλασμα

Χλαμύδια

Τιμή: 30€

Πλήρες Check Up (για γυναίκες και άνδρες)

Γενική αίματος

Γενική ούρων

Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)

Σάκχαρο

Ουρία

Κρεατινίνη

Ουρικό οξύ

Χοληστερίνη

TSH

Βιταμίνη Β12

Βιταμίνη D

Τριγλυκερίδια

HDL

LDL

AGOT

SGOT

SGPT

γGT

Σίδηρος

Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο

Φερριτίνη

Φυλλικό οξύ

Τιμή: 50€

Για άνδρες >40 ετών: +PSA 60 ευρώ

Για γυναίκες >40ετών: +FSH 60ευρώ

Επικοινωνία

Λ. Ειρήνης 21, Πεύκη

Τηλ.: 211 4034616

Κιν.:  694 4372064

Emailvergilab@gmail.com

Image
Ενημερωθείτε για τα οικονομικά πακέτα εξετάσεων!