Θρομβοφιλία

«Θρομβοφιλία» είναι ένας ιατρικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια μεγάλη ομάδα καταστάσεων στον οργανισμό, οι οποίες μπορεί να αυξάνουν την πιθανότητα θρόμβωσης όταν ο οργανισμός βρεθεί υπο ορισμένες συνθήκες.

Η Θρομβοφιλία δεν είναι νόσος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ένας άνθρωπος ενδέχεται να έχει θρομβοφιλία, αλλά να μην υποστεί θρόμβωση ποτέ. Επίσης κάποιος να κάνει θρόμβωση χωρίς να έχει θρομβοφιλία. Η θρομβοφιλία απλώς αυξάνει την πιθανότητα θρόμβωσης σε σχέση με τον γενικό πλυθησμό. Εκδηλώνεται πιο εύκολα σε καταστάσεις που αυξάνουν την πηκτικότητα του αίματος , όπως η κύηση, η πολυήμερη ακινησία λόγω χειρουργείου, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η υπερτασική νόσος  κλπ αυξάνουν και την πιθανότητα να εκδηλωθεί θρόμβωση. Η προυπάρχουσα θρομβοφιλία αυξάνει ακόμη περισσότερο αυτή την πιθανότητα.
Αφορά εξίσου τις γυναίκες και τους άνδρες. Απλώς η κύηση, σαν επιβαρυντικός παράγων, αφορά μόνο τις γυναίκες.

Τι συμπτώματα έχει ;
Κανένα. Οπως προαναφέραμε η θρομβοφιλία είναι προδιαθεσικός παράγων και όχι νόσος. Επομένως δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται εάν υπάρξει θρόμβωση.


Με τον όρο «θρομβοφιλία» αναφερόμαστε σε δύο μεγάλες ομάδες καταστάσεων που δημιουργούν προδιάθεση για θρόμβωση. Η μία ομάδα είναι κληρονομική και η άλλη επίκτητη, δηλαδή εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

    Κληρονομική θρομβοφιλία – Έχουν ανακαλυφθεί κάποιες παραλαγές γονιδίων, που θεωρείται οτι εμπλέκονται στην αυξημένη προδιάθεση για θρόμβωση. Αυτά τα γονίδια ελέγχονται με αιματολογικές εξετάσεις. Τα βασικά είναι ο παράγων VLeiden και η παραλλαγή G20210A της προθρομβίνης. Υπάρχουν και άλλα γονίδια που ελέγχουν άλλες πρωτεΐνες της πήξης και ενδέχεται να αφορούν θρομβοφιλική προδιάθεση.  Εκτός απο τα γονίδια υπάρχουν και άλλες αιματολογικές εξετάσεις που αφορούν παράγοντες της πήξης και μπορούν να εξετασθούν όπως οι πρωτείνες C, S, η ATIII κλπ.
    Επίκτητη θρομβοφιλία. Ονομάζουμε μία ομάδα νοσημάτων ή παθολογική παρουσία ουσιών στον οργανισμό , που δημιουργούν αυξημένη προδιάθεση θρόμβωσης, διότι εμπλέκονται άμεσα στον μηχανισμό πήξης.  Κατ, ουσίαν αναφερόμαστε στην παθολογική παρουσία του «αντιπηκτικού του λύκου» και στην παρουσία αντισωμάτων έναντι της καρδιολιπίνης και της β2 γλυκοπρωτείνης. Τα αντισώματα αυτά αποτελούν εργαστηριακό μέρος του λεγομένου «αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου».

Τι εξετάσεις να κάνω για να δώ εάν έχω θρομβοφιλία;
Υπάρχουν πάρα πολλές αιματολογικές εξετάσεις. Ομως το ποιές από αυτές χρειάζεται να γίνουν θα πρέπει να το αποφασίσει ο θεράπων ιατρός σας λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό ιατρικό ιστορικό καθώς και το ιστορικό κληρονομικότητας δηλαδή τη πιθανή εκδήλωση θρομβώσεων στο οικογενειακό σας δένδρο. Αυτό πρέπει να γίνει διότι οι διάφορες εξετάσεις αφορούν διαφορετικό βαθμό προδιάθεσης και επίσης άλλες εξετάσεις αφορούν την προδιάθεση σε φλεβικές θρομβώσεις , ενώ άλλες αυξάνουν την πιθανότητα σε αρτηριακές θρομβώσεις. Πρέπει επίσης ο ιατρός να εκτιμήσει και του άλλους πιθανώς επιβαρυντικούς παράγοντες, που έχουμε προαναφέρει δηλαδή παχυσαρκία , κάπνισμα, συνοδά νοσήματα κλπ.
Οι βασικές όμως αιματολογικές εξετάσεις είναι:

Έλεγχος Θρομβοφιλίας:

 

 • Αντιπηκτικό του λύκου
 • Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
 • Πρωτεϊνη S
 • Πρωτεϊνη C
 • APC-R
 • Ομοκυστείνη
 • Μοριακός έλεγχος παράγοντα LEIDEN
 • Μοριακός έλεγχος μετάλαξης της προθρομβίνης
 • Μοριακός έλεγχος μετάλαξης της ομοκυστείνης
 • Πλασμινογόνο
 • PAI-1 PAI-2

Επικοινωνία

Λ. Ειρήνης 21, Πεύκη

Τηλ.: 211 4034616

Κιν.:  694 4372064

Emailvergilab@gmail.com

Image
Ενημερωθείτε για τα οικονομικά πακέτα εξετάσεων!