Μικροβιολογικό

 

Εκτελείται η μικροβιολογική εξέταση:

Επίσης η γενική και μικροβιολογική εξέταση υγρών, παρακέντησης οργάνων κοιλοτήτων του οργανισμού,
εκκριμάτων των μεγάλων αδένων και απεκκριμάτων διαφόρων λειτουργιών όπως.

 

Η μικροβιολογική εξέταση περιλαμβάνει:

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.