Αιματολογικό

 Στο Αιματολογικό Τμήμα, με τη βοήθεια αυτόματων αιματολογικών αναλυτών τελευταίας τεχνολογίας,
καθώς και με τη χρησιμοποίηση μεθόδων μοριακής βιολογίας και συστημάτων ηλεκτροφόρησης,
πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

  1. Γενική Αίματος (ποσοτική και μορφολογική μελέτη – πλακάκι – των έμμορφων συστατικών του αίματος)
  2. Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης – Έλεγχος για αιμοσφαιρινοπάθειες π.χ. Μεσογειακή αναιμία, Δρεπανοκυτταρική αναιμία.
  3. Ομάδα αίματος - Rhesus.
  4. Έλεγχος της πήξης του αίματος
  5. Έλεγχος αιμορραγικής διάθεσης
  6. Αντίδραση Coombs
  7. Έλεγχος θρομβοφιλίας
  8. Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.